Rudnosiukas aiškina Ežiui logikos pagrindus

Žinai, Ežy, yra toks mokslas logika, jis parodo, kuris iš mudviejų protingai mąsto, kuris kvailai. Mokslas tai visiškai nesudėtingas. Štai tu, Ežy, pavyzdžiui, sakai, kad "ne", o aš manau, kad "taip". Ir iš emės tarp mūsų nuomonių tėra labai neesminis skirtumas. Sakysim, tai, kad tu sakai "ne", prieštarauja mano pasakymui "taip". Taigi tavąjį "ne" galima būtų traktuoti kaip "ne taip", o mano pasakymą "taip" galima būtų paversti į "ne taip", priešinant jį tavajam "ne". Taigi, turime dvi nuomones — "ne taip" ir "ne ne taip". Dabar iš tavo teiginio "ne taip" automatiškai kyla klausimas — tai kaip? Ir čia tau tenka savo teiginį paaiškinti ilgesne konstrukcija — "Taip, bet ne taip, kaip taip". O manąjį "ne taip" galima paaiškinti konstrukcija "ne taip, kaip ne taip". Taigi matai, jog manasis "taip" įgauna apibendrintą reikšmę ir priartėja prie tavojo "ne". Jų reikšmės tampa paralelinės, taigi sakydamas "ne", tu, Ežy, prieštarauji pats sau, ir nerodyk čia dantų.