Kompanijos politika 
Pradėkime nuo narvo su penkiomis beždžionėmis.

Narve ant virvutės pakabinkime bananą ir po juo padėkime pakylą. Netrukus beždžionė prieis prie pakylos ir sieks banano. Kai tik ji paliečia pakylą, apipurkškite visas beždžiones šaltu vandeniu. Po kurio laiko kita beždžionė bandys daryti tą patį ir visos beždžionės bus apipurkštos šaltu vandeniu. Taip tęsis dar keletą kartų.

Greitai, kai viena beždžionė bandys lipti ant pakylos, kitos beždžionės bandys jai sutrukdyti. Dabar išjunkite šaltą vandenį. Vieną beždžionæ narve pakeiskite nauja. Naujoji beždžionė pamatys bananą ir bandys užlipti ant pakylos. Jos siaubui, visos kitos beždžionės ją atakuos. Po dar vieno bandymo ir užpuolimo, ji žinos, kad jei bandys lipti ant pakylos, bus atakuojama.

Toliau iš narvo pašalinkite dar vieną iš pirmųjų penkių beždžionių ir pakeiskite nauja. Naujokė prieis prie pakylos ir bus užpulta. Ankstesnė naujokė su entuziazmu dalyvaus baudžiant išsišokėlę.

Pakeiskite trečią iš pirmųjų beždžionių nauja. Naujoji beždžionė taip pat bandys užlipti ant pakylos ir taip pat bus užpulta. Dvi iš keturių beždžionių, kurios ją baus, net neįsivaizduoja, kodėl negalima lipti ant pakylos arba kodėl jos dalyvavo puolant naujausią beždžionę.

Po to, kai bus pakeista ketvirtoji ir penktoji iš penkių pirmųjų beždžionių, narve nebeliks beždžionių, kurios buvo apipurkštos šaltu vandeniu. Nepaisant to, nei viena beždžionė nebesiartins prie pakylos. Kodėl? Todėl, kad taip jos elgėsi visą laiką ir tokia tvarka čia buvo visada.

Štai čia ir prasideda mūsų kompanijos politika...