Loterija

 
Kartą žydas Moišė iš kaimiečio už 100 litų nusipirko asilą. Kaimietis pažadėjo asilą atvesti kitą dieną. Tačiau kitą dieną kaimietis pasirodė be asilo. Moišė jo paklausė:

— O kur mano asilas?

— Jis padvėsė, — atsakė kaimietis.

— Na, tada grąžink man pinigus, — tarė Moišė.

— Aš jų neturiu, jau išleidau, — tarė kaimietis.

— Na, tiek to, ką jau su tavim padarysi, — tarė žydelis, — atvešk man tą padvėsusį asilą ir mes būsime atsiskaitę.

— Bet ką tu su juo, Moiše, darysi?

— Aš surengsiu loteriją, kurioje jį pralošiu, — tarė šis.

— Bet kaip? Juk niekas nenorės padvėsusio asilo!

— Nesvarbu, aš jiems nesakysiu, kad jis padvėsęs. Kaimietis atvežė Moišei asilo dvėselieną.

Praėjo mėnuo ir jie vėl susitiko:

— Na, Moiše, kaip tau baigėsi su tuo asilu?

— Puikiai, aš pardaviau kelis šimtus bilietų po du litus ir gavau 872 litus pelno!

— Ir ką, niekas neprotestavo?

— Na, tik vienas vaikinukas. Tas, kuris išlošė asilą. Tai aš jam tiesiog grąžinau pinigus.